Over mijn werk 

 

Over mijn werk
In mijn werken roep ik genegenheid, mimiek, kleuren en sporen van mijn levens bagage, mijn achtergrond.
Als vrouw met Afrikaanse afkomst ingebracht in een West-Europese samenleving, vereist dit dat ik me aanpas om erin te functioneren met zo min mogelijk waarden schokken, tegelijkertijd  dat geeft me ook de verantwoordelijkheid om aan mensen die een andere backgrond hebben een realiteit te presenteren die anders is dan zijne.
Met een gemengd fabels en suggestie aan vervreemd benadruk van codes en tekens van een surrealistische dimensie die ieder van ons in zich draagt, dit is de gemene deler die mij de vrijheid geeft om te durven presenteer een werk dat je uitnodigt om te stappen in een universum vol van intrigerende beelden.
Materialen
De materiaalkeuze en kleuren die ik gebruik in mijn werken zijn geassocieerde aan elementen en ervaringen die in mijn geheugen zijn geprint.
Cement, keramiek en de extravagantie van felle kleuren op canvas materialiseren de oneindige poging om uitdrukking te geven aan het universum in mij dat voortdurend muteert en zich ontwikkelt.
Bron van inspiratie
Het is in de kunst waar ik de juiste middel vind om verbinding te maken met de buitenwereld en met hem een dialoog willen voeren of een uitwisseling willen ervaren.
Kunnen beleven aan de diversiteit van uitingen, meningen, contexten en contrasten onder ogen te zien en trouw te blijven aan mijzelf, aan mijn kern is een fascinerende grote uitdaging.